VISI  SEKOLAH


 Kecemerlangan Dalam Semua Bidang yang memberi Sumbangan kepada Agama Bangsa dan Negara

MISI  SEKOLAH

Menyediakan Pendidikan Berkualiti dan Menyeluruh bagi Memenuhi Keperluan Sumber Tenaga Negara untuk Menghadapi Cabaran dan Mencapai matlamat Wawasan 2020 melalui Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan dan Penglibatan Aktif dalam Kokurikulum Sekolah Kecemerlangan dalam semua Bidang yang Memberi Sumbangan kepada Agama Bangsa dan Negara